Biyernes, Hulyo 22, 2011

Ang buwan ng Agosto ay nakasanayan nang Buwan ng Wika na kung saan idinidiwang natin ang Wikang Pambansa. Ito ay isang nakasanayan nang gawain bawat buwan ng Agosto bawat taon. Kaya naman ang Alabel National Science High School ay nagkaroon ng patimpalak na kung saan magkakaroon ng isang malikhain, makabuluhan at magandang blog tungkol sa buwan na nakasaad. At ang tema ngayon ay "Ang Filipino ay Wikang Panlahat, Ilaw at Lakas sa Tuwid na Landas."

Inaasahan po namin ang inyong partipisasyon sa blog na ito. Ang blog na ito po ay magsasaad ng mga artikulo at sulatin tungkol sa ating Pambansang Wika at ang tema natin. Nawa'y magkaroon ng matagumpay na Buwan ng Wika ang taon na ito.

-ang larawang ito ay orihinal na gawa
Posted by Picasa